Carlisle BK160-,Durapower FHP Pulleys–Fixed Bore(Bored to Size) BK160-

Carlisle BK160-,Durapower FHP Pulleys–Fixed Bore(Bored to Size) BK160- Dimensions

Type
items BK160-
brand Carlisle
Belong Durapower FHP Pulleys–Fixed Bore(Bored to Size)
Part Number BK160-
Datum Diameter#A 15.15 inches
Datum Diameter#B 15.59 inches
O.D./P.D.B 15.75
Stock Bores 1.1-1/8.1-3/16.1-1/4.1-7/16 inches
Type 3
Dimensions#E 21/32 inches
Dimensions#F 7/8 inches
Dimensions#L 1-5/32 inches
Mass 11.4 lbs