Gates 3M600,Polyurethane V-belt 3M600

Gates 3M600,Polyurethane V-belt 3M600 Dimensions

Type
items 3M600
brand Gates
Belong Polyurethane V-belt
Belt Ref. 3M 600
Effective Length 600 mm
Mass 0.01 kg