ISB BSIA2560,BSI-A ball retainer straight line array-Metric sizes BSIA2560

ISB BSIA2560,BSI-A ball retainer straight line array-Metric sizes BSIA2560 Dimensions

Type
items BSIA2560
brand ISB
Belong BSI-A ball retainer straight line array-Metric sizes
Sigla designation BSI-A 25-60
Dimensions#d 25 mm
Dimensions#L 60 mm
Dimensions#do 3 mm
Dimensions#Ya 16 mm
Dimensions#Jn 10 mm
Dimensions#n。 160
Dimensions#j 5.5 mm
Dimensions#B 5.25 mm