Nilos 31313 AK,single row taper roller bearings 31313 AK

Nilos 31313 AK,single row taper roller bearings 31313 AK Dimensions

Type Series 313, type AV, JV, AK
items 31313 AK
brand Nilos
Belong single row taper roller bearings
Lager bearing 31313
d 65 mm
D 140 mm
B 23 mm
AV NILOS-Ring 31313 AV
a 136 mm
c 110 mm
s 0.5 mm
v 3.6 mm
JV NIOLO-Ring 31313 JV
i 75.3 mm
h 5 mm
AK NILOS-Ring 31313 AK
a1 136 mm
a2 143 mm
w 85 mm
s1 0.5 mm
s2 0.5 mm
G 144 mm
g 141 mm
t 37 mm