SKF PHS12B2TB13,Metric sprockets, duplex, taper bushed PHS12B2TB13

SKF PHS12B2TB13,Metric sprockets, duplex, taper bushed PHS12B2TB13 Dimensions

Type
items PHS12B2TB13
brand SKF
Belong Metric sprockets, duplex, taper bushed
Pitch 19.05 mm
Number of teeth 13
Dimensions#Pitch PD 79.59 mm
Type A
Bushing number 1215
Dimensions#Bore MIN 14 mm
Dimensions#Bore MAX 41.3 mm
Dimensions#L 30.3 mm
Dimensions#H - mm
Dimensions#Plate thickness t1 10.87 mm
Dimensions#Plate thickness t2 30.33 mm
MASS Rim 0.36 kg
MASS Bushing 0.3 kg
Designation PHS12B-2TB13